EAEko Orientazio Diagnostikoa

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORIENTAZIO AKADEMIKO ETA PROFESIONALERAKO SISTEMA: orientazio akademiko eta profesionala hobetzeko diagnostikoa eta orientabideak

Orientazioa hezkuntza sistemaren funtsezko zutabea dela jabeturik, 2021-2022 ikasturtean azterketa diagnostiko bat abian jarri zen, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) egungo orientazio akademiko eta profesionalerako sistemaren indarrak eta ahuleziak ezagutzeko, eta sistema hobetzeko orientabideak identifikatzeko. Dokumentu honek prozesu horren emaitzaren berri ematen du, eta zehatz-mehatz deskribatzen ditu sistemaren erronka nagusiak (…)