Ikasleen eskubideak eta betebeharrak

Argitalpen-data: 2023-07-04

 

EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko dekretua aplikatzeko gida [2009]

Argitalpen-data: 2009-03-03

Gida honetan, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko abenduaren 2ko 201/2008 Dekretua jasotzen da, bai eta bertan jasotako eskubideen aurkako egoeretan esku hartzeko protokoloak ere.

Osasun mentala

Argitalpen-data: 2023-07-04

Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra [2018]

Argitalpen-data: 2018-04-16

Dokumentu honen helburu nagusia da Osasun Mentalaren eta Hezkuntzaren arteko koordinazioa areagotzea eta lurralde arteko oinarrizko adostasunetara iristea, jarraitu beharreko prozesuak zein diren, informazio garrantzitsua zein den eta sistema bietan nola txerta daitekeen zehazteko, haurrei eta nerabeei arreta hobea emateko.

BIZIKASI

Argitalpen-data: 2023-07-04

Eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloa «bizikasi» [2019]

Argitalpen-data: 2019-12-15

«Bizikasi» ekimena, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko Hezkuntzako Sailburuordearen Ebazpenetik abiatzen da. Elkarbizitza positiborako eskola-jazarpenaren aurkako ekimen honek, «Bizikasik», eskola- jazarpena ikuspegi sistemiko eta integral batetik lantzen du, eta elkarbizitza positiboa hobetzea eta ikasleengan gaitasun prosozialen garapena sustatzera bideratuta dago.

Jokabide arazoak

Argitalpen-data: 2023-07-04

Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa [2020]

Argitalpen-data: 2020-02-15

Gune birtual honen helburua da esku-hartze eta informazio marko erabilgarria eskaintzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeek esku hartzeko protokoloak egin eta praktikan jar ditzaten, ikasleen jokabide jakin batzuek arriskuan jartzen dituztenean ikasleen segurtasun pertsonala edo ingurukoen segurtasuna.

Ziberjazarpena

Argitalpen-data: 2023-07-04

Ziberjazarpen kasuen aurrean ikastetxeetan jarduteko orientabideak [2020]

Argitalpen-data: 2020-12-15

Zoritxarrez, modu presentzialean gertatzen den bezala, harreman birtualeko prozesuetan ematen diren jokabideak ez dira beti bizikidetza positiboaren parametroen barruan garatzen, eta ikasleen ongizate sozioemozionala larriki urratzen duten egoerak sortzen dira. Bizikidetza positiboaren aurkako jokabide horien artean, ziberjazarpena nabarmentzen da, zitalkeria dariolako.

Ikasle trans edo genero portaera ez normatiboa

Argitalpen-data: 2023-07-04

Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko [2016]

Argitalpen-data: 2016-09-01

Hezkuntza-sistemaren lerro estrategiko bat da aniztasunari erantzutea. Hori dela eta, hezkuntzako profesionalek gai izan behar dute, eskola inklusiboaren parametroetan oinarrituta, ikasleen eta haien familien dibertsitatea ezagutu eta aitortzeko. Hezkuntzako profesionalek aniztasun horiek detektatuz gainera...

Komunikazio sistema handigarriak edoeta ordezkoak (KSHO)

Argitalpen-data: 2023-07-04

Hezkuntza-sisteman “komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022]

Argitalpen-data: 2022-10-01

Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak ahotsarekin hitz egin gabe komunikatzeko moduak dira. “Komunikazio Sistema Handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) mintzamenaren bestelako adierazpideak dira, eta adierazpen-maila (handigarria) eta/edo pertsona batzuek arlo horretan dituzten komunikazio-zailtasunak konpentsatzea (ordezkoa) dute helburu.

Babesgabetasuna, tratu txar eta sexu-jazarpena

Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako [2016]

Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako [2016]

Jokabide suizida

Argitalpen-data: 2023-07-04

Hezkuntza-eremuan jokabide suizidaren prebentzioa, Esku-hartzea eta posbentzioa egiteko estrategia [2022]

Dokumentu hau Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategiaren 22. neurriaren ondorio da: jarduna protokolizatzea ikastetxeen esparruan identifikatutako suizidio-arriskuen aurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorraren esparruan.

Indarkeria matxista

Argitalpen-data: 2023-07-04

Indarkeria matxistaren biktima diren haur, nerabe eta emakumeei arreta emateko ikasteentzako jarraibideak [2022]

Hezkuntza Sailak, EAEko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean (2019-2023) planaren bidez, hezkidetza eskolan urratsak ematen jarraitzeko aukera eskaintzen die. Testuinguru horretan kokatzen da, hain zuzen ere, argitalpen hau...

Dokumentua ikusi

Emakumeen Mutilazioa

Argitalpen-data: 2023-07-04

Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea, hezkuntza-esparruan [2016] 

Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, hau da Emakumeen Genitalen Mutilazioa (EGM): "emakumeen organo genitalak nahita eta medikuak ez diren arrazoiengatik aldatzen edo lesionatzen dituzten prozedura guztiak". Hezkuntzako profesionalak garen aldetik, gure erantzukizuna da ikastetxean jarduera-protokolo hau kontuan hartzea, neskak babesteko, haien eskubide fisikoak bermatuz. 

dokumentua ikusi